Historia


Hösten 2011 påbörjades arbetet med det bostadshus som senare fick namnet Brf Tenoren. Johan Celsing Arkitektkontor (vinnare av Kasper Salinpriset 2013) tog tillsammans med Skanska och Stadsbyggnadskontoret fram en detaljplan för ett punkthus invid Malmö Live och Västra station.

Målet var att skapa ett attraktivt boende med robusta kvaliteter i både tekniska lösningar/detaljer och välplanerade bostäder.
Ursprungligen var huset 16 våningar högt, men utökades under projektets gång till 19 våningar varav den 19:e våningen utgörs av gemensamma lokaler såsom bastu, lounge och två takterrasser. I botten finns publika lokaler som vänder sig mot Dag Hammarskjölds torg och Neptunigatan. Väster om huset finns en trädgård som omges av ett gjutjärnsstaket som tidigare stått på platsen.

Huset har murats på plats vilket ger det en subtil men ändå helt påtaglig närvaro av handens arbete.Denna karaktär kombineras med en resolut fördelning av fasadens repeterande fönster.Dock förekommer en del variationer som kanske inte uppfattas första gången man ser huset men ger en närvarande nyansering i den skenbart enhetliga och diskreta byggnaden. Gradvis kommer de som ofta passerar byggnaden att upptäcka olika variationer, vilket innebär att byggnadens arkitektur kommer i en stillsam dialog med människor och omgivande stad.

En annan utprövad nyansering av fasadens uttryck ligger i valet av kulören på murbruket mellan tegelstenarna.En av inspirationskällorna till denna brukskulör är Posthuset vid Centralstationen som ritades av Ferdinand Boberg i början av 1900-talet.

Huset entréhall har ett tegelgolv som är lagt liknande de kubbgolv man kan finna i äldre bostadshus och palats där hästarna skulle passera till sina stall på gården. Entrén är robust i sina material där den långa bänken i glaserat tegel tillför en mer delikat känsla i entrén. Detta tegel med sin blanka yta har en närmast sensuell kvalitet i jämförelse med teglets normala sträva utsida. 

 

KÄLLA: Johan Celsing Arkitektkontor AB, April 2016 

 

"Mitt i Malmös nya kulturcentra tornar Tenoren upp sig och sträcker sig stolt över havet. Det blir områdets högsta bostadshus med 19 våningar och en vidunderlig utsikt över sundet. Här blandas bitar av Malmös stadshistoria samman med svensk hantverksskicklighet på bästa sätt". Johan Celsing som är arkitekt för Tenoren berättar att han lockades av den dynamiska miljön som Malmö Live bjuder på och det exklusiva läget.
- Tenoren ligger alldeles intill byggnader som varit berömda sedan jag började läsa arkitektur, till exempel Klas Anshelms sjömanskyrka. Med närheten till kanalen och den gamla stenstaden blir Malmö Live en del av någonting större som berikar hela området, säger han.
- Det som jag tycker kännetecknar Tenoren är upplevelsen av omsorgen i såväl helheten som i byggnadsdetaljerna, säger Johan och fortsätter:

Tenoren är torn, tegel och utsikt!


KÄLLA: Svindlande bra mitt i Malmö, Hem från SKANSKA, 2016