Nyheter

Fönsterputsning från taket

Skanska börjar nu bli klara med sitt arbete på taket. Det återstår ett par saker att färdigställa och detta arbete har fått pausas pga veckans Förintelsekonferens. Så fort konferens är över så kommer Skanska göra klart och besiktiga sitt arbete. Så fort som möjligt därefter kommer våra fönster att putsas (när vädret tillåter).

Föreningen kommer att ansvara för putsningen av de fönster som inte kan putsas inifrån. Resterande fönster och mellan fönstren ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. Eftersom fönstren är ganska tunga ska ett stöd användas när fönstren öppnas. Ett antal fönsterstöd med en fönsternyckel kommer att finnas så att var och en kan låna ett sådant vid behov. Det är viktigt >att detta stöd används så att fönstren inte skadas. Eventuella skador på innerfönstret ansvarar lägenhetsinnehavaren för.

Just nu har vi bara ett fönsterstöd med tillhörande fönsternyckel tillgängligt. >Detta stöd kan vid behov bokas via . Inom en snar framtid kommer vi ha ett flertal stöd tillgängliga tillsammans med ett enkelt bokningssystem. Mer information om detta kommer senare. Har du några frågor kring ovanstående går det även bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.

Styrelsen i Brf Tenoren
(2020-10-10)