Nyheter

Fönsterputsning och brandskydd

Den 25 oktober inleds arbetet med att putsa våra fönster från utsidan då Skanskas arbete på taket nu är färdigt. Detta förutsatt att vädret så tillåter. Jag vill passa på att tacka alla för det tålamod ni visat i väntan på den utvändiga putsningen som nu äntligen kan inledas.

Den 3 november kl 10:00 kommer Räddningstjänst Syd att göra ett tillsynsbesök i vår byggnad, och inspektera våra brandtekniska system. Detta i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vår dokumentation ska inspekteras och funktionsprovning utföras på:

  • Övertrycksventilationen i trapphuset
  • Stigarledningen i trapphuset. De cyklar som är parkerade vid stigarledningen på entréplan mitt emot hissarna måste tas bort
  • Räddningshissen (den mindre med dörr). Under testet kommer den inte att vara tillgänglig
  • Brandlarmet ses över och testas

Bror García Lantz 
Ordf. Brf Tenoren
(2021-10-22)