Nyheter

Fönsterputsningen

Vi har nu en ny rutin vad det gäller putsningen av föreningens fönster. 

Föreningen kommer att ansvara för putsningen av de fönster som inte kan putsas inifrån. Detta görs två gånger om året av ett företag som heter Ultraputs. Resterande fönster och mellan fönstren ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. 

Eftersom fönstren är ganska tunga ska ett stöd användas när fönstren öppnas. Tre stycken fönsterstöd med en ”fönsternyckel” finns så att var och en kan låna ett sådant stöd vid behov. Det är viktigt att detta stöd används så att fönstren inte skadas. Eventuella skador på innerfönstret ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Dessa stöd finns i ett skåp i den västra delen av vår källare. Gå igenom dörren till vänster om den stora hissen på källarplanet och gå därefter till vänster så är skåpet rakt fram. Fönsterstöden bokas här.

I samband med ventilationskontrollen i november framkom det att det är bra om dörrarna till hisshallarna står öppna på respektive våningsplan då detta förbättrar luftcirkulationen i hisshallen. Dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand.

God jul och Gott nytt år!
/Styrelsen

 (2021-12-20)