Nyheter

Senaste nytt från styrelsen

Hej,

Tidigare i veckan samlades styrelsen på 19e våningen för ett möte i vår härliga gemensamma lounge, och nedan följer en kort sammanfattning av vår trevliga kväll.

Estetiska rådet

Mötet inleddes med en inspirerande genomgång från estetiska rådet, som berättade om kommande planer och tankar kring bland annat julen samt möjliga förbättringar kring våra gemensamma ytor. Vi ser verkligen fram emot ett fortsatt samarbete med dessa engagerade medlemmar, som jobbar hårt och kreativt för vår gemensamma trivsel!

Hyresgäst/Waynes coffee

Fortsatt diskuterades vårt pågående arbete med vår hyresgäst Waynes Coffee. Som många av er känner till lämnar de oss i månadsskiftet september/oktober, och styrelsen jobbar för närvarande tillsammans med två externa firmor för att hitta en ny lämplig hyresgäst att välkomna till lokalen. 

För att fortsätta på linjen kring avtal kan styrelsen med glädje informera om att vi har tecknat ett nytt avtal för trädgårdsskötsel, som går i kraft i oktober. Vi ser fram emot ett gott samarbete med vår nya "trädgårdsmästare", och har gott hopp om en vackert skött trädgård framöver, som bjuder in till samvaro för oss alla. 

Elpriser

Som ni känner till sedan tidigare har vi valt att höja våra elpriser fr.o.m. juni, till 3,50kr/kWh. Vi kan nu med facit i hand se att den faktiska prislappen hamnat på ett snitt 3,75kr/kWh, med den skrämmande siffran 5,12kr/kWh i augusti. Styrelsen kommer att följa elprisernas utveckling månad för månad och lyfta frågan igen på vårt nästa möte, för att besluta hur vi går vidare framgent. Vi kommer att hålla alla medlemmar löpande uppdaterade kring detta.

Skötsel och underhåll

Den 20/9 kommer vi att ha service och underhåll på våra brandsläckare, samt rök- och ventilationsluckor.

 

Vi välkomnar eventuella frågor som vanligt till

Bästa hälsningar,

Styrelsen

220916