Nyheter

Info gällande andrahanduthyrning

Fr.o.m. 1 september kommer en avgift för andrahandsuthyrningar att tas ut, i enighet med våra stadgar (paragraf 9). Avgiften som gäller är 10% av gällande prisbasbelopp.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
2023-08-30