Nyheter

Vecka 38 - takterrasserna

 

Under vecka 38 påbörjar Skanska åtgärder med takterrasserna på vån.19. De tar en terrass i taget och arbetet beräknas pågå under 2 veckor, beroende på vädret. Bastu och lounge påverkas inte, men terrasserna är inte tillgängliga för boenden vid arbete.

 

El- och varmvattenkostnader

Styrelsen har gjort en noggrann genomgång av föreningens förbrukning och kostnader för bl.a. el och varmvatten. Vi har då upptäckt att debiteringen av el till lägenheterna hittills skett med ett pris per kWh som inte innehållit moms. Anledningen till detta är att Skanska lämnat ett felaktigt underlag för debiteringen. Fr.o.m. avläsningen i juni har felet rättats till och kostnaden för el höjs därför med 25 %. Skanska kommer att kompensera föreningen för att man lämnat felaktig uppgift och det kommer därför inte att bli någon retroaktiv debitering till föreningens medlemmar.

Utöver denna justering av priset kommer höjningen av energiskatten med 3 öre/kWh + moms att få ett genomslag fr.o.m. den 1 juli 2017. En mindre höjning av kostanden för varmvatten kommer också att ske utifrån föreningens faktiska kostnader för fjärrvärme. 

Malmö live - frikort

  • Fribiljetten kan inte bokas i förväg.
  • Frikortet gäller i mån av plats på konsertdagen.
  • Frikortet är exklusivt för boende i brf Tenoren och gäller tillsammans med legitimation.
  • Frikortet gäller ej vid konserter med externa arrangörer, gästspel och premiärer.
  • Ej valbar placering.

Program hittar du på www.malmolive.se 

 Brf Tenoren har 2 st kort för säsongen 2017/2018 och om du önskar låna korten, kontakta Marianne Thomsen (lgh 1707) på mobil: 0739-777397, gärna sms.

Brandövning 13/9 och 20/9

Räddningstjänst avser att utföra brandövning, simulerad från bastun/våning 19. Övningsmomentet beräknas ta en timme/gång och övningen sker någon gång mellan kl.11-14. Syftet med övningen är att köra räddningshissen och koppla till stigarledning. Inget vatten kommer att användas.