Nyheter

Föreningsstämma 8 maj

Under gårdagen genomfördes Brf Tenorens första stämma i Sjömanskyrkans lokal. Styrelsen presenterades och ordförande Per Brange hälsade 34 medlemmar varmt välkomna!
Björn Lundgren valdes till ordförande på stämman och Marianne Thomsen till protokollförare. Efter genomgång av årsredovisningen, följde några frågor kring ekonomi och inlämnade motioner.

Följande styrelseledamöter valdes för 1 år:

 • Per Brange
 • Harald Lindström
 • Marianne Thomsen
 • Titti Hansen
 • Jörgen Pramwall

Följande suppleanter valdes för 1 år:

 • Marcus Karlsson
 • Eva Pålsson
 • Helena Viléus

Till valberedning valdes följande för 1 år:

 • Martin Olsson - sammankallande
 • Liselott Mårtensson
 • Elisabeth Åhlin 

Övrigt: anmälningar till intressegrupper bildades, bl.a bokcirkel, promenadgrupp, vinprovning och aw på 19:e våning. Allt för att skapa sociala aktiviteter tillsammans.  Mer information senare... 

Kvällen avslutades med goda snittar från Café Live och därtill gott vin och vatten i trevligt sällskap!

Fakturering

Kostnaderna för bl.a bygglov, startbesked och arkitektuppdraget är nu summerade och ska fördelas mellan de 39 lägenheter som ingår i inglasningsprojektet. Under maj månad skickas en separat faktura på 1458:-/lägenhet. Den ska vara betald senast 31/5.

// Styrelsen

Lämna och låna böcker

Nu har ni möjlighet att dela med er av böcker och tidskrifter i vår lounge. Lämna och låna något nytt! 

Boka årsstämman 2017!

INFORMATION

Måndagen den 8 maj (kvällstid) träffas vi för årsstämma i Sjömanskyrkans lokaler, nära och bra! 
För att styrelsen ska kunna yttra sig över motioner måste dessa vara tillställda styrelsen senast 30/3, antingen i vårt postfack eller via e-post: 

Kallelse till årsstämman samt förvaltningsberättelse läggs i era postfack efter 4/4.

Malmö Live - årskort 2017

Brf Tenoren har två årskort som du som medlem kan låna och boka konserter med MSOMalmö Live, under resterande dagar på 2016 samt under 2017.
För att så många som möjligt ska kunna utnyttja denna möjlighet (d.v.s. två biljetter /konsert), är det endast tillåtet att boka
-  en konsert/bokningstillfälle

Du gör enligt följande:

 1. Kontakta Marianne Thomsen via sms0739-777397. Uppge namn och lgh.nummer.
 2. Kvittera ut årskortet/en hos Marianne, lgh 1702 (plan 8) efter överenskommelse.
 3. Till Malmö Live (kassan) tar du också med legitimation och de registrerar att konsertbiljetten/erna bokats av "Brf Tenoren".
 4. Återlämna årskortet/en till Marianne som signerar återlämningen.

Styrelsens förhoppning är att så många som möjligt kan få njuta av MSO!

 

Malmö Live - program

http://malmolive.se/?gclid=CICapP234tACFQEMcwod5fUCcw