Nyheter

Vi hjälps åt!

Tillägg till föregående post angående att flytta de cyklar som inte används till våningsplan två:

Vi är medvetna om att det kan vara en utmaning att lyfta cykeln själv, och vi vill inte att någon ska göra sig illa. Därför uppmuntrar vi er som har en cykel att flytta och behöver hjälp med detta att markera cykeln med en lapp. På så vis kan både vi i styrelsen hjälpa till, men vi vill också gärna sträcka ut en hand till alla medlemmar i föreningen som har möjlighet. Så ser du en lapp på en cykel i garaget, och känner dig manad att hjälpa en granne - lyft upp den till en ledig plats på våning två.

Återigen vill vi i styrelsen tacka för ett gott samarbete gällande detta.

Ett tillägg gällande cykelgaraget är också att vår pump återigen fungerar som den ska, och inom kort kommer även en sammanfattad bruksanvisning finnas att tillgå i anslutning till pumpen. 

Vi önskar er en fin start på veckan!

Bästa hälsningar,

Styrelsen 221003

Cykelgaraget

När hösten kommer är det många av oss som "arkiverar" våra cyklar, och låter dessa stå på vintervila i vårt cykelgarage.

Det har dock uppkommit önskemål från medlemmar som tappert cyklar året runt, om ökad tillgänglighet i garaget så att det blir smidigare att ställa ner och hämta sina cyklar på daglig basis. Vi kan notera att de övre våningarna i garaget ofta står tomma, och att det trots detta står cyklar olämpligt placerade i gången - och därför både blockerar och försvårar för oss andra.

Cykelgaraget är en stor tillgång för oss alla, och i ett första steg mot en bättre logistik ber vi er medlemmar som vet med er att ni inte använder era cyklar speciellt ofta att gå ner till garaget och placera dessa på våningsplan två. Vet du med dig att din cykel i dagsläget står utanför cykelställen, ber vi dig att gå ner och ta hand om detta omgående.

Märker vi inte en förbättring av detta inom ett par veckor, kommer vi ta vidare åtgärd genom uppmärkning samt bortforsling av de cyklar som inte följer de riktlinjer vi har. 

Tack för visad förståelse och på förhand för gott samarbete i denna fråga!

Hälsar,

Styrelsen

220930

Senaste nytt från styrelsen

Hej,

Tidigare i veckan samlades styrelsen på 19e våningen för ett möte i vår härliga gemensamma lounge, och nedan följer en kort sammanfattning av vår trevliga kväll.

Estetiska rådet

Mötet inleddes med en inspirerande genomgång från estetiska rådet, som berättade om kommande planer och tankar kring bland annat julen samt möjliga förbättringar kring våra gemensamma ytor. Vi ser verkligen fram emot ett fortsatt samarbete med dessa engagerade medlemmar, som jobbar hårt och kreativt för vår gemensamma trivsel!

Hyresgäst/Waynes coffee

Fortsatt diskuterades vårt pågående arbete med vår hyresgäst Waynes Coffee. Som många av er känner till lämnar de oss i månadsskiftet september/oktober, och styrelsen jobbar för närvarande tillsammans med två externa firmor för att hitta en ny lämplig hyresgäst att välkomna till lokalen. 

För att fortsätta på linjen kring avtal kan styrelsen med glädje informera om att vi har tecknat ett nytt avtal för trädgårdsskötsel, som går i kraft i oktober. Vi ser fram emot ett gott samarbete med vår nya "trädgårdsmästare", och har gott hopp om en vackert skött trädgård framöver, som bjuder in till samvaro för oss alla. 

Elpriser

Som ni känner till sedan tidigare har vi valt att höja våra elpriser fr.o.m. juni, till 3,50kr/kWh. Vi kan nu med facit i hand se att den faktiska prislappen hamnat på ett snitt 3,75kr/kWh, med den skrämmande siffran 5,12kr/kWh i augusti. Styrelsen kommer att följa elprisernas utveckling månad för månad och lyfta frågan igen på vårt nästa möte, för att besluta hur vi går vidare framgent. Vi kommer att hålla alla medlemmar löpande uppdaterade kring detta.

Skötsel och underhåll

Den 20/9 kommer vi att ha service och underhåll på våra brandsläckare, samt rök- och ventilationsluckor.

 

Vi välkomnar eventuella frågor som vanligt till

Bästa hälsningar,

Styrelsen

220916

Tack för senast!

Styrelsen vill med detta meddelande rikta ett stort tack till alla er engagerade medlemmar som gjorde oss sällskap på gården i onsdags för föreningens extrastämma.

Extrastämman bjöd på mycket information, bra diskussioner och relevanta frågeställningar - och slutade i att föreningen enhetligt röstade igenom styrelsens förslag till stadgeändringar. Nästa extrastämma är planerad till 16/11 och vi ber er redan nu att sätta ett kryss i kalendern.

Som vanligt välkomnar vi frågor och funderingar till .

Vi vill också passa på att önska er en riktigt trevlig helg!

Bästa hälsningar,

Styrelsen
220903