Nyheter

Systematiskt brandskyddsarbete och trädgårdsdag

Styrelsen har anlitat Security Assistance för att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I den inspektion som företogs den 16/12 2022 framkom några punkter som vi behöver rätta till. Dels fanns det vissa källarförråd som innehöll brandfarlig vätska (innehavarna av dessa får separat information från styrelsen), dels så finns det mycket lösa föremål, framförallt dörrmattor, i hissvestibulerna. Alla lösa föremål i hissvestibulerna måste tas bort. Slutligen i samband med brandskyddet vill vi återigen påminna om att det inte är tillåtet att placera cyklar längst ned innanför trappan.

I vår och i höst planerar vi att ha Tenorens trädgårds och fixardag då vi rensar ogräs, beskär växter och gör andra enklare underhållsarbeten. Idéer på enklare underhåll eller enklare åtgärder för försköning av våra gemensamma utrymmen och ytor mottages tacksamt. Vårens dag är planerad till den 23:e april och vi återkommer med mer info om detta längre fram.

MVH
/Styrelsen

(2022-03-06)

Snöröjning och några påminnelser

Nu när kylan är på plats så vill vi i styrelsen informera om att vi inte har någon extern snöröjning utan vi ansvarar för den själva. Om det är så att vi inte är på plats så finns det snöskyfflar och vägsalt i soprummet så att alla medlemmar har möjlighet att ta bort oönskad snö och is.

Vi har även tagit bort alla papperskorgar i både bastu och lounge för att understryka att det är vårt eget ansvar att ta hand om det skräp som uppkommer vid våra sammankomster där.

Vi vill också påminna om att det nu är dags att lämna in motioner till föreningens årsstämma. Lämna i postfacket eller på mail senast den 20:e februari.

Slutligen vill vi återigen påminna om att man med fördel lämnar dörrarna till trapphusen öppna för att förbättra ventilationen i hissvestibulerna. Dörrarna behöver alltså inte vara stängda vilket uppgivits tidigare då de stängs automatiskt i händelse av brand.

MVH
/Styrelsen

(2022-01-28) 

 

Fönsterputsningen

Vi har nu en ny rutin vad det gäller putsningen av föreningens fönster. 

Föreningen kommer att ansvara för putsningen av de fönster som inte kan putsas inifrån. Detta görs två gånger om året av ett företag som heter Ultraputs. Resterande fönster och mellan fönstren ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. 

Eftersom fönstren är ganska tunga ska ett stöd användas när fönstren öppnas. Tre stycken fönsterstöd med en ”fönsternyckel” finns så att var och en kan låna ett sådant stöd vid behov. Det är viktigt att detta stöd används så att fönstren inte skadas. Eventuella skador på innerfönstret ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Dessa stöd finns i ett skåp i den västra delen av vår källare. Gå igenom dörren till vänster om den stora hissen på källarplanet och gå därefter till vänster så är skåpet rakt fram. Fönsterstöden bokas här.

I samband med ventilationskontrollen i november framkom det att det är bra om dörrarna till hisshallarna står öppna på respektive våningsplan då detta förbättrar luftcirkulationen i hisshallen. Dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand.

God jul och Gott nytt år!
/Styrelsen

 (2021-12-20)

Brandvarnarens dag

När de levande ljusen nu tänds för fullt vill vi påminna om att man bör kolla att brandvarnaren fungerar som den ska minst en gång om året. En lämplig dag för detta kan vara idag då det nordiska ministerrådet har beslutat att den 1:e december är brandvarnarens dag.

Strålande adventshälsningar!
/Styrelsen
(2021-12-01)

Fönsterputsning och brandskydd

Den 25 oktober inleds arbetet med att putsa våra fönster från utsidan då Skanskas arbete på taket nu är färdigt. Detta förutsatt att vädret så tillåter. Jag vill passa på att tacka alla för det tålamod ni visat i väntan på den utvändiga putsningen som nu äntligen kan inledas.

Den 3 november kl 10:00 kommer Räddningstjänst Syd att göra ett tillsynsbesök i vår byggnad, och inspektera våra brandtekniska system. Detta i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vår dokumentation ska inspekteras och funktionsprovning utföras på:

  • Övertrycksventilationen i trapphuset
  • Stigarledningen i trapphuset. De cyklar som är parkerade vid stigarledningen på entréplan mitt emot hissarna måste tas bort
  • Räddningshissen (den mindre med dörr). Under testet kommer den inte att vara tillgänglig
  • Brandlarmet ses över och testas

Bror García Lantz 
Ordf. Brf Tenoren
(2021-10-22)