Nyheter

Fönsterputsningen

Vi har nu en ny rutin vad det gäller putsningen av föreningens fönster. 

Föreningen kommer att ansvara för putsningen av de fönster som inte kan putsas inifrån. Detta görs två gånger om året av ett företag som heter Ultraputs. Resterande fönster och mellan fönstren ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. 

Eftersom fönstren är ganska tunga ska ett stöd användas när fönstren öppnas. Tre stycken fönsterstöd med en ”fönsternyckel” finns så att var och en kan låna ett sådant stöd vid behov. Det är viktigt att detta stöd används så att fönstren inte skadas. Eventuella skador på innerfönstret ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Dessa stöd finns i ett skåp i den västra delen av vår källare. Gå igenom dörren till vänster om den stora hissen på källarplanet och gå därefter till vänster så är skåpet rakt fram. Fönsterstöden bokas här.

I samband med ventilationskontrollen i november framkom det att det är bra om dörrarna till hisshallarna står öppna på respektive våningsplan då detta förbättrar luftcirkulationen i hisshallen. Dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand.

God jul och Gott nytt år!
/Styrelsen

 (2021-12-20)

Brandvarnarens dag

När de levande ljusen nu tänds för fullt vill vi påminna om att man bör kolla att brandvarnaren fungerar som den ska minst en gång om året. En lämplig dag för detta kan vara idag då det nordiska ministerrådet har beslutat att den 1:e december är brandvarnarens dag.

Strålande adventshälsningar!
/Styrelsen
(2021-12-01)

Fönsterputsning och brandskydd

Den 25 oktober inleds arbetet med att putsa våra fönster från utsidan då Skanskas arbete på taket nu är färdigt. Detta förutsatt att vädret så tillåter. Jag vill passa på att tacka alla för det tålamod ni visat i väntan på den utvändiga putsningen som nu äntligen kan inledas.

Den 3 november kl 10:00 kommer Räddningstjänst Syd att göra ett tillsynsbesök i vår byggnad, och inspektera våra brandtekniska system. Detta i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vår dokumentation ska inspekteras och funktionsprovning utföras på:

  • Övertrycksventilationen i trapphuset
  • Stigarledningen i trapphuset. De cyklar som är parkerade vid stigarledningen på entréplan mitt emot hissarna måste tas bort
  • Räddningshissen (den mindre med dörr). Under testet kommer den inte att vara tillgänglig
  • Brandlarmet ses över och testas

Bror García Lantz 
Ordf. Brf Tenoren
(2021-10-22)

Fönsterputsning från taket

Skanska börjar nu bli klara med sitt arbete på taket. Det återstår ett par saker att färdigställa och detta arbete har fått pausas pga veckans Förintelsekonferens. Så fort konferens är över så kommer Skanska göra klart och besiktiga sitt arbete. Så fort som möjligt därefter kommer våra fönster att putsas (när vädret tillåter).

Föreningen kommer att ansvara för putsningen av de fönster som inte kan putsas inifrån. Resterande fönster och mellan fönstren ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. Eftersom fönstren är ganska tunga ska ett stöd användas när fönstren öppnas. Ett antal fönsterstöd med en fönsternyckel kommer att finnas så att var och en kan låna ett sådant vid behov. Det är viktigt >att detta stöd används så att fönstren inte skadas. Eventuella skador på innerfönstret ansvarar lägenhetsinnehavaren för.

Just nu har vi bara ett fönsterstöd med tillhörande fönsternyckel tillgängligt. >Detta stöd kan vid behov bokas via . Inom en snar framtid kommer vi ha ett flertal stöd tillgängliga tillsammans med ett enkelt bokningssystem. Mer information om detta kommer senare. Har du några frågor kring ovanstående går det även bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.

Styrelsen i Brf Tenoren
(2020-10-10)