Nyheter

Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Malmö kommer stå värd för det internationella forumet om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism mellan den 12-13 oktober. Staden kommer få besök av statschefer, ministrar från ett flertal länder. Hotell Malmö Live är i sin helhet abonnerat för de besökande.

Med hänsyn till arrangemangets art så kommer det vara stora avspärrningar kring hotellet och Dag Hammarskjölds torg. Detta kommer självklart påverka oss.

Undertecknad har varit i kontakt med Polisen och fått del av viss information om deras kommande insatser. Vi kommer få avspärrningar kring torget men vi kommer kunna komma in i vårt hus. Redan nu kan vi se att cykelparkeringarna i området inte kommer vara tillgängliga tiden innan och under arrangemanget. Andra begränsningar kommer att meddelas av Polisen under de kommande veckorna.

Önskas ytterligare information går det bra att kontakta undertecknad.

Per Brange
För Styrelsen i Brf Tenoren

(2021-09-26)

Åtgärder för att underlätta fönsterputsning

Som styrelsen tidigare har meddelat har vi kommit överens med Skanska om en lösning där vi framöver putsar utsidan av fönster utifrån (detta gäller de fönster som ej är nåbara inifrån). Skanska kommer att montera ett utvändigt skensystem på taket för fönsterputsning vilket först skulle gjorts innan sommaren. Pga diverse problem kommer detta arbete att påbörjas först i v.37 och beräknas ta ca 4-6 veckor. 
 
I fortsättningen kommer föreningen svara för putsningen av dessa fönster som inte kan nås inifrån. Dessa fönster kommer putsas så fort Skanska är klara med sitt arbete. 
 
Putsning av resterande fönster, inglasningar, mellan fönsterna och insidan kommer vara respektive lägenhetsinnehavarens eget ansvar. För att putsa mellan fönstren kommer det att krävas en speciell ställning och en "fönsternyckel". Styrelsen kommer ge ytterligare detaljer om hur fönsterputsningen ska gå till i fortsättningen när Skanska är klara med sitt arbete.
 
//Styrelsen för brf Tenoren
(2021-08-28)

Åtgärder för att underlätta fönsterputsningen

Som styrelsen tidigare har meddelat har vi kommit överens med Skanska om en lösning där vi i framöver putsar våra fönster utifrån. 
Skanska kommer att montera ett utvändigt skensystem för fönsterputsning. Detta kommer att monteras på taket.
 
Det var tänkt att detta arbete skulle genomföras innan juli månad. Men p.g.a. sena stålleveranser och problem med galvningen kommer detta arbete att genomföras direkt efter semestern i augusti månad.
 
//Styrelsen
(2021-06-25)

Ny ordförande vald

 Vi har genomfört årets stämma med hjälp av poströstning och en ny styrelse är vald i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har haft ett konstituerande möte och har enligt våra stadgar valt ordförande. Till ny ordförande för brf Tenoren har styrelsen valt Bror Garcia Lantz.
 
Jag vill gratulera Bror till uppdraget som ordförande för vår förening och önska honom Lycka Till. Jag kommer finnas kvar i styrelsen för att göra en bra överlämning till Bror och stötta honom i hans nya roll.
 
Samtidigt vill jag tacka för att jag har fått ha uppdraget som ordförande för brf Tenoren under 5 år. För mig har det varit några spännande år och jag har på bästa sätt försökt genomföra uppdraget till gagn för vår förening.
 
Bästa hälsningar
 
Per Brange för styrelsen i brf Tenoren