Nyheter

Poströstning

Årets Föreningsstämma genomförs genom poströstning

Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att årets stämma ska genomföras i form av en poströstningsstämma i maj månad.
Vi kommer att med hjälp av SBC genom­föra stämman på ett korrekt sätt. Stämman kommer formellt sätt att hållas måndagen den 17 maj.

Alla medlemmar har fått information om poströstningen i sina postfack. Där finns också en röstsedel för de olika punkterna på dagordningen. Du som medlem röstar genom att avge din röst via denna röstsedel/blankett, skriver under och lämnar sedan in den i styrelsens postfack innan själva stämman.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.


Har du någon fråga kring årets stämma, kontakta någon styrelsemedlem eller via .


OBS!
Röstsedlarna ska lämnas senast den 17 maj kl. 18.00 i föreningens brevlåda i postrummet.

 

// Styrelsen 

Ärende "fönsterputsning"

Åtgärder för att underlätta fönsterputsningen

Som styrelsen tidigare har meddelat har vi kommit överens med Skanska om en lösning där vi i framöver putsar våra fönster utifrån. Föreningen kommer då att ansvara för putsningen av de utvändiga rutorna som då inte kräver tillträde till lägenheten. 

Skanska och brf Tenoren har kommit överens om ett antal åtgärder som innebär att  

  • Skanska kommer att montera ett utvändigt skensystem för fönsterputsning. Detta kommer att monteras på taket.
  • Ytterruterna i varje lägenhet kommer att fixeras och den inre rutan kommer att kompletteras med ett vred. Detta kräver tillgång till varje medlems lägenhet.

Tidplanen för arbetet är inte helt färdig men huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under maj och juni månad. Mer information kommer att lämnas senare. 

Vi hade önskat att vi kunde ha ett fysiskt informationsmöte om de planerade åtgärderna. Detta går tyvärr inte pga pandemin utan vi kommer istället att genomföra ett digitalt informationsmöte med representanter från Skanska.

Informationsmötet kommer hållas tisdagen den 20 april kl 16.00 via nätet. Om du är intresserad av att deltaga så måste du maila in ditt intresse till senast fredagen den 17 april. Du kommer därefter få instruktioner om hur du kan logga in dig till mötet.

Har du några frågor kring ovanstående går det även bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.


// Styrelsen 

Föreningsstämma 2021

Årets Föreningsstämma genomförs genom poströstning

Vår årliga Föreningsstämma brukar vara en trevlig tillställning där alla medlemmar har möjlighet att träffa varandra. Tidigare om åren har vi varit i Sjömanskyrkan och efter stämman har föreningen stått för lite mat tillsammans med vin/vatten. I fjol var inte kyrkan tillgänglig och vi genomförde stämman i hallen.

I år har vi ett helt annat läge. Pandemin håller fortfarande ett stadigt grepp om oss och att träffas fysiskt är inte att tänka på. Rekommendationer säger att allmänna tillställningar med fler än åtta personer inte ska förekomma. Smittrisken är för stor och fortfarande är alltför få personer vaccinerade.

Enligt Föreningslagen finns det en möjlighet att hålla en digital stämma med möjlighet att närvara. Riksdagen har kompletterat detta med en lagändring som gör det möjligt att genomföra stämmor utan fysisk närvaro. En digital stämma kräver dock en identifiering av varje medlem via mobilt bank-id och att det även ska finnas en möjlighet att poströsta.

Den senaste lagändring gör det även möjligt för oss att genomföra stämman enbart genom poströstning utan att medlemmar deltar fysiskt.

Styrelsen har diskuterat de olika alternativen och vilket som skulle passa vår förening bäst. Vi konstaterar då att vi är 72 lägenheter vilket gör en digital stämma kombinerad med en poströstning är nästan på omöjlig att genomföra.

Styrelsen har därför beslutat att årets stämma ska genomföras i form av en poströstningsstämma i maj månad. Vi kommer ta hjälp av SBC för att genomföra stämman på ett korrekt sätt. Styrelsen kommer att återkomma med mer information i mitten av april om när och hur stämman ska genomföras.

Styrelsen har också tagit beslut om att vi ska, när ”läget” tillåter, bjuda in till ett fysiskt informationsmöte under trevliga former.

 

Önskas ytterligare information så går det bra att höra av sig till någon i styrelsen eller till

 

Vi vill också passa på att önska alla en glad och trevlig Påsk! 

 

// Styrelsen

Fönsterputsning våren 2021

Tidsplan för fönsterputsning

v.11                                          v.12

Tis. 16/03 vån 18-16                   Mån. 22/03 vån 9-7

Ons. 17/03  vån 16-14                 Tis. 23/03 vån 6-4 

Tor. 18/03 vån 14-12                   Ons. 24/03 vån 4-2

Fre. 19/03 vån 11-9                     Tor. 25/03 vån 2-0

 Hej kära Kunder!

Det är dags för vårens fönsterputsning på BRF Tenoren.

På våren ska byggnaden putsas 4-sidigt och då ingår även terrass-glas, men ej inglasning som är bekostad av lägenhetens ägare. De inglasningar som är platsbyggda pga. buller ingår precis som tidigare i vårt åtagande. 

För att arbetet skall flyta så smidigt som möjligt behöver Ultraputs er hjälp med att sätta ytterdörren i serviceläge den dagen då er våning kommer att putsas. 

Fönsterkarmarna måste vara rensade och ytan framför fri från möbler så att fönstren kan öppnas inåt i sin helhet. 

I varje lägenhet finns en förankringspunkt i garderoben som måste vara lättåtkomlig och fri från möbler etc. den dag då putsning kommer ske. 

 

För dem som vill beställa extra putsning av sin inglasning (412 kr efter RUT-avdrag) så beställs detta direkt genom Ultraputs. Kontakta Kiril Trenchevski, 0768-50 27 64 i detta ärende.

OBS! Rutin för extra beställning av fönsterputs på Inglasning:

Sms/mejl med personuppgifter for RUT-avdrag och lgh. nr. 

Lätt åtkomst till rutorna för att killarna ska kunna utföra jobbet utan att flyttar möbler, krukor och liknade saker på balkongen.

 

Om ni har frågor eller synpunkter så är ni välkomna att höra av er till Kiril på telefonnummer 076-850 27 64

 

Med vänlig hälsning 

Ultarputs AB

 

Kiril Trenchevski

 

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt injustering av från och tilluftsventilation den 2 och 3 mars
 
Under 5 års besiktningen har det framkommit en del synpunkter på ventilationen i huset. Styrelsen har därför beslutat att göra en sk. OVK, en obligatorisk ventilationskontroll samt att rengöra till- och frånluftsventiler för att förbättra ventilationen i huset.
 
Besiktningen kommer att ske tisdagen den 2 mars OCH onsdagen den 3 mars mellan 08.00 och 16.00
 
Meddelande har gått ut i postfacken om detta enligt följande:
---
På uppdrag av Brf Tenoren kommer vi att utföra en OVK i era lägenheter. Med anledning av den informationen vi lämnat ovan begär vi tillträde till er lägenhet för utförande av nämnda arbete. Om ni av någon anledning har stängt eller tejpat för era ventiler ber vi er att öppna dessa.
För att underlätta arbetet för er och oss ombedes ni att ta bort inventarier som hindrar åtkomlighet av till och frånluftsventiler i er lägenhet.
Om du har några frågor kan ni ringa Ferdi Ziberovski på 040-6307311 mellan 07.00-16.00.
---
 
Om du/ni inte har möjlighet att vara hemma så kan ni antingen sätta dörren i serviceläge eller ta kontakt med Ferdi Z enligt ovan.
 

// Styrelsen