Nyheter

Åtgärder för att underlätta fönsterputsningen

Som styrelsen tidigare har meddelat har vi kommit överens med Skanska om en lösning där vi i framöver putsar våra fönster utifrån. 
Skanska kommer att montera ett utvändigt skensystem för fönsterputsning. Detta kommer att monteras på taket.
 
Det var tänkt att detta arbete skulle genomföras innan juli månad. Men p.g.a. sena stålleveranser och problem med galvningen kommer detta arbete att genomföras direkt efter semestern i augusti månad.
 
//Styrelsen
(2021-06-25)

Ny ordförande vald

 Vi har genomfört årets stämma med hjälp av poströstning och en ny styrelse är vald i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har haft ett konstituerande möte och har enligt våra stadgar valt ordförande. Till ny ordförande för brf Tenoren har styrelsen valt Bror Garcia Lantz.
 
Jag vill gratulera Bror till uppdraget som ordförande för vår förening och önska honom Lycka Till. Jag kommer finnas kvar i styrelsen för att göra en bra överlämning till Bror och stötta honom i hans nya roll.
 
Samtidigt vill jag tacka för att jag har fått ha uppdraget som ordförande för brf Tenoren under 5 år. För mig har det varit några spännande år och jag har på bästa sätt försökt genomföra uppdraget till gagn för vår förening.
 
Bästa hälsningar
 
Per Brange för styrelsen i brf Tenoren

Poströstning

Årets Föreningsstämma genomförs genom poströstning

Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att årets stämma ska genomföras i form av en poströstningsstämma i maj månad.
Vi kommer att med hjälp av SBC genom­föra stämman på ett korrekt sätt. Stämman kommer formellt sätt att hållas måndagen den 17 maj.

Alla medlemmar har fått information om poströstningen i sina postfack. Där finns också en röstsedel för de olika punkterna på dagordningen. Du som medlem röstar genom att avge din röst via denna röstsedel/blankett, skriver under och lämnar sedan in den i styrelsens postfack innan själva stämman.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.


Har du någon fråga kring årets stämma, kontakta någon styrelsemedlem eller via .


OBS!
Röstsedlarna ska lämnas senast den 17 maj kl. 18.00 i föreningens brevlåda i postrummet.

 

// Styrelsen 

Ärende "fönsterputsning"

Åtgärder för att underlätta fönsterputsningen

Som styrelsen tidigare har meddelat har vi kommit överens med Skanska om en lösning där vi i framöver putsar våra fönster utifrån. Föreningen kommer då att ansvara för putsningen av de utvändiga rutorna som då inte kräver tillträde till lägenheten. 

Skanska och brf Tenoren har kommit överens om ett antal åtgärder som innebär att  

  • Skanska kommer att montera ett utvändigt skensystem för fönsterputsning. Detta kommer att monteras på taket.
  • Ytterruterna i varje lägenhet kommer att fixeras och den inre rutan kommer att kompletteras med ett vred. Detta kräver tillgång till varje medlems lägenhet.

Tidplanen för arbetet är inte helt färdig men huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under maj och juni månad. Mer information kommer att lämnas senare. 

Vi hade önskat att vi kunde ha ett fysiskt informationsmöte om de planerade åtgärderna. Detta går tyvärr inte pga pandemin utan vi kommer istället att genomföra ett digitalt informationsmöte med representanter från Skanska.

Informationsmötet kommer hållas tisdagen den 20 april kl 16.00 via nätet. Om du är intresserad av att deltaga så måste du maila in ditt intresse till senast fredagen den 17 april. Du kommer därefter få instruktioner om hur du kan logga in dig till mötet.

Har du några frågor kring ovanstående går det även bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.


// Styrelsen