Nyheter

Besök i källaren

Hej!
 
Vi har dessvärre haft besök av någon i vår västra källare. Trist! Personen har försökt bryta sig in i förråden men har lyckligtvis inte lyckats. Vi har inte kunnat se att något förråd är uppbrutet. Personen har troligen kommit in med hjälp av en tagg och styrelsen kommer nu gå igenom "tagglistorna" för att se vilka som har varit i källaren.
 
Det är bra om du kan kontrollera ditt förråd så att inget är borta. Har du några ytterligare funderingar, går det bra att kontakta någon i styrelsen.
 
 
Bästa hälsningar
 
Per
Ordförande/Brf Tenoren

 

Information från styrelsen

Hej!

Vi har lämnat en härlig sommar bakom oss och en höst väntar. En höst som för de flesta kommer bli lite annorlunda än vanligt p.g.a. pandemin som härjar runt om i världen. Våra lokalhyresgäster har haft det riktigt tufft ända sedan mars. Universitetet har stängt ner vilket främst har drabbat Grönt o Gott och Waynes. Men även Headon och Hoda Medical har känt av följdverkningarna av pandemin.  Styrelsen vill därför verkligen uppmana alla medlemmar att stötta våra lokalhyresgäster då de ger ett väsentligt bidrag till föreningens ekonomi.


5 års besiktning 

Tiden går och till våren är det 5 år sedan de första boenden kunde flytta in i huset. Vi kommer ha en 5-års besiktning som kommer att ske någon gång i februari/mars. Besiktningen kommer att omfatta de problem/brister som vi som medlemmar och förening anser finns kvar i fastigheten. Mer information om 5 års besiktning kommer senare.

Ett problem som många medlemmar upplever som ett bekymmer är våra fönster. De är för klent byggda, svåra att få upp mm. Risken finns att vi på sikt kommer få problem med att öppna dem vilket vi måste för att kunna putsa dem. Styrelsen har därför tagit upp en diskussion med Skanska för att hitta en bättre konstruktion/lösning som gör att fönstren ska fungera bättre. Vi måste hitta en långsiktig lösning så att fönstren inte blir ett återkommande problem. Det alternativ som diskuteras är att ytterfönstret låses och putsas från utsidan kombinerat med en stadigare upphängning av innerfönstret. Styrelsen återkommer med mer information när vi kommit längre i våra diskussioner med Skanska.


Hjärtstartare

Det har framkommit önskemål om att anskaffa en hjärtstartare till föreningen. Styrelsen har beslutat att göra så och den kommer att sitta i trapphuset på bottenplanet (på väggen bakom anslagstavlan vid hissarna).


Cykelpump 

Cykelpumpen i källaren har visat sig sakna ett ”korrekt” munstycke för att kunna användas för pumpning av cyklar. Detta har nu en medlem anskaffat och monterat så nu är det bara att ”pumpa på”.     

 

Har du några frågor kring ovanstående går det bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.

Ta hand om er och håll avstånd!Oktober 2020

Per Brange för 

Styrelsen i Brf Tenoren

Fönsterputsning hösten 2020

Tidsplan för 2-sid fönsterputs av Brf Tenoren

Måndag 21/9 vån 19-17

Tisdag 22/9 vån 17-15

Onsdag 23/9 vån 15-13

Torsdag 24/9 vån 13-11

Fredag 25/9 vån 10-8

------------------------------

Måndag 28/9 vån 8-5

Tisdag 29/9 vån 5-3

Onsdag 30/9 vån 3-0

 

För att arbetet skall flyta så smidigt som möjligt behöver Ultraputs er hjälp med att sätta ytterdörren i serviceläge den dagen då er våning kommer att putsas.

Fönsterkarmarna måste vara rensade och ytan framför fri från möbler så att fönstren kan öppnas inåt i sin helhet.

I varje lägenhet finns en förankringspunkt i garderoben som måste vara lättåtkomlig och fri från möbler etc den dag då putsning kommer ske.

 

Om ni har frågor eller synpunkter så är ni välkomna att höra av er till Kiril på telefonnummer 0768-502764

Fönsterputsning den 28 maj

Ni som inte fick era fönster putsade i mars/april kan nu få det. Ultraputs kommer hit den 28:e maj och putsar resterande fönster.
Ni som då vill ha era fönster putsade ska kontakta Kiril Trenchevski, Ultraputs, på 076-850 27 64 för att boka in putsningen.
Glöm inte sätta att sätta dörren i serviceläge.
 
Styrelsen