Nyheter

Föreningsstämma 2021

Årets Föreningsstämma genomförs genom poströstning

Vår årliga Föreningsstämma brukar vara en trevlig tillställning där alla medlemmar har möjlighet att träffa varandra. Tidigare om åren har vi varit i Sjömanskyrkan och efter stämman har föreningen stått för lite mat tillsammans med vin/vatten. I fjol var inte kyrkan tillgänglig och vi genomförde stämman i hallen.

I år har vi ett helt annat läge. Pandemin håller fortfarande ett stadigt grepp om oss och att träffas fysiskt är inte att tänka på. Rekommendationer säger att allmänna tillställningar med fler än åtta personer inte ska förekomma. Smittrisken är för stor och fortfarande är alltför få personer vaccinerade.

Enligt Föreningslagen finns det en möjlighet att hålla en digital stämma med möjlighet att närvara. Riksdagen har kompletterat detta med en lagändring som gör det möjligt att genomföra stämmor utan fysisk närvaro. En digital stämma kräver dock en identifiering av varje medlem via mobilt bank-id och att det även ska finnas en möjlighet att poströsta.

Den senaste lagändring gör det även möjligt för oss att genomföra stämman enbart genom poströstning utan att medlemmar deltar fysiskt.

Styrelsen har diskuterat de olika alternativen och vilket som skulle passa vår förening bäst. Vi konstaterar då att vi är 72 lägenheter vilket gör en digital stämma kombinerad med en poströstning är nästan på omöjlig att genomföra.

Styrelsen har därför beslutat att årets stämma ska genomföras i form av en poströstningsstämma i maj månad. Vi kommer ta hjälp av SBC för att genomföra stämman på ett korrekt sätt. Styrelsen kommer att återkomma med mer information i mitten av april om när och hur stämman ska genomföras.

Styrelsen har också tagit beslut om att vi ska, när ”läget” tillåter, bjuda in till ett fysiskt informationsmöte under trevliga former.

 

Önskas ytterligare information så går det bra att höra av sig till någon i styrelsen eller till

 

Vi vill också passa på att önska alla en glad och trevlig Påsk! 

 

// Styrelsen

Fönsterputsning våren 2021

Tidsplan för fönsterputsning

v.11                                          v.12

Tis. 16/03 vån 18-16                   Mån. 22/03 vån 9-7

Ons. 17/03  vån 16-14                 Tis. 23/03 vån 6-4 

Tor. 18/03 vån 14-12                   Ons. 24/03 vån 4-2

Fre. 19/03 vån 11-9                     Tor. 25/03 vån 2-0

 Hej kära Kunder!

Det är dags för vårens fönsterputsning på BRF Tenoren.

På våren ska byggnaden putsas 4-sidigt och då ingår även terrass-glas, men ej inglasning som är bekostad av lägenhetens ägare. De inglasningar som är platsbyggda pga. buller ingår precis som tidigare i vårt åtagande. 

För att arbetet skall flyta så smidigt som möjligt behöver Ultraputs er hjälp med att sätta ytterdörren i serviceläge den dagen då er våning kommer att putsas. 

Fönsterkarmarna måste vara rensade och ytan framför fri från möbler så att fönstren kan öppnas inåt i sin helhet. 

I varje lägenhet finns en förankringspunkt i garderoben som måste vara lättåtkomlig och fri från möbler etc. den dag då putsning kommer ske. 

 

För dem som vill beställa extra putsning av sin inglasning (412 kr efter RUT-avdrag) så beställs detta direkt genom Ultraputs. Kontakta Kiril Trenchevski, 0768-50 27 64 i detta ärende.

OBS! Rutin för extra beställning av fönsterputs på Inglasning:

Sms/mejl med personuppgifter for RUT-avdrag och lgh. nr. 

Lätt åtkomst till rutorna för att killarna ska kunna utföra jobbet utan att flyttar möbler, krukor och liknade saker på balkongen.

 

Om ni har frågor eller synpunkter så är ni välkomna att höra av er till Kiril på telefonnummer 076-850 27 64

 

Med vänlig hälsning 

Ultarputs AB

 

Kiril Trenchevski

 

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt injustering av från och tilluftsventilation den 2 och 3 mars
 
Under 5 års besiktningen har det framkommit en del synpunkter på ventilationen i huset. Styrelsen har därför beslutat att göra en sk. OVK, en obligatorisk ventilationskontroll samt att rengöra till- och frånluftsventiler för att förbättra ventilationen i huset.
 
Besiktningen kommer att ske tisdagen den 2 mars OCH onsdagen den 3 mars mellan 08.00 och 16.00
 
Meddelande har gått ut i postfacken om detta enligt följande:
---
På uppdrag av Brf Tenoren kommer vi att utföra en OVK i era lägenheter. Med anledning av den informationen vi lämnat ovan begär vi tillträde till er lägenhet för utförande av nämnda arbete. Om ni av någon anledning har stängt eller tejpat för era ventiler ber vi er att öppna dessa.
För att underlätta arbetet för er och oss ombedes ni att ta bort inventarier som hindrar åtkomlighet av till och frånluftsventiler i er lägenhet.
Om du har några frågor kan ni ringa Ferdi Ziberovski på 040-6307311 mellan 07.00-16.00.
---
 
Om du/ni inte har möjlighet att vara hemma så kan ni antingen sätta dörren i serviceläge eller ta kontakt med Ferdi Z enligt ovan.
 

// Styrelsen

Besök i källaren

Hej!
 
Vi har dessvärre haft besök av någon i vår västra källare. Trist! Personen har försökt bryta sig in i förråden men har lyckligtvis inte lyckats. Vi har inte kunnat se att något förråd är uppbrutet. Personen har troligen kommit in med hjälp av en tagg och styrelsen kommer nu gå igenom "tagglistorna" för att se vilka som har varit i källaren.
 
Det är bra om du kan kontrollera ditt förråd så att inget är borta. Har du några ytterligare funderingar, går det bra att kontakta någon i styrelsen.
 
 
Bästa hälsningar
 
Per
Ordförande/Brf Tenoren

 

Information från styrelsen

Hej!

Vi har lämnat en härlig sommar bakom oss och en höst väntar. En höst som för de flesta kommer bli lite annorlunda än vanligt p.g.a. pandemin som härjar runt om i världen. Våra lokalhyresgäster har haft det riktigt tufft ända sedan mars. Universitetet har stängt ner vilket främst har drabbat Grönt o Gott och Waynes. Men även Headon och Hoda Medical har känt av följdverkningarna av pandemin.  Styrelsen vill därför verkligen uppmana alla medlemmar att stötta våra lokalhyresgäster då de ger ett väsentligt bidrag till föreningens ekonomi.


5 års besiktning 

Tiden går och till våren är det 5 år sedan de första boenden kunde flytta in i huset. Vi kommer ha en 5-års besiktning som kommer att ske någon gång i februari/mars. Besiktningen kommer att omfatta de problem/brister som vi som medlemmar och förening anser finns kvar i fastigheten. Mer information om 5 års besiktning kommer senare.

Ett problem som många medlemmar upplever som ett bekymmer är våra fönster. De är för klent byggda, svåra att få upp mm. Risken finns att vi på sikt kommer få problem med att öppna dem vilket vi måste för att kunna putsa dem. Styrelsen har därför tagit upp en diskussion med Skanska för att hitta en bättre konstruktion/lösning som gör att fönstren ska fungera bättre. Vi måste hitta en långsiktig lösning så att fönstren inte blir ett återkommande problem. Det alternativ som diskuteras är att ytterfönstret låses och putsas från utsidan kombinerat med en stadigare upphängning av innerfönstret. Styrelsen återkommer med mer information när vi kommit längre i våra diskussioner med Skanska.


Hjärtstartare

Det har framkommit önskemål om att anskaffa en hjärtstartare till föreningen. Styrelsen har beslutat att göra så och den kommer att sitta i trapphuset på bottenplanet (på väggen bakom anslagstavlan vid hissarna).


Cykelpump 

Cykelpumpen i källaren har visat sig sakna ett ”korrekt” munstycke för att kunna användas för pumpning av cyklar. Detta har nu en medlem anskaffat och monterat så nu är det bara att ”pumpa på”.     

 

Har du några frågor kring ovanstående går det bra att kontakta styrelsen på eller några av styrelsemedlemmarna direkt.

Ta hand om er och håll avstånd!Oktober 2020

Per Brange för 

Styrelsen i Brf Tenoren