Nyheter

Föreningsstämma 2020

Den 15 april genomfördes vår årliga föreningsstämma för verksamhetsåret 2019. Föreningsstämman brukar vara en populär träff för föreningens medlemmar, där vi går igenom årsredovisningen och har möjlighet att träffa varandra under lättsamma former. I år hade vi bokat på Café Live, inklusive mat och dryck, men detta fick ändras p.g.a. Corona pandemin. Vår entréhall fick istället bli möteslokal, med 24 medlemmar närvarade och social distans.
 
Det har varit ett händelserikt år för vår förening och värt att nämna:
- Omförhandling och förlängning av hyresavtalet med Wayne´s Coffee t.o.m. 30/9 2022.
- Under året avslutades avtalet med SBC tekniska förvaltning. Ny teknisk förvaltare fr.o.m. 1/1 2020 är Bredablick Förvaltning.
- Nyplantering av stort antal växter i trädgården och komplettering med nytt trädgårdsmöblemang.
- Ekonomin är stabil och baserad på låga avgifter, amorteringar görs utöver den ekonomiska planen, god likviditet och en kort räntebindning av våra lån.
 
Ytterligare redovisning av året 2019 samt budget finns att läsa om i årsredovisningen.
 
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse för kommande år valdes av föreningsstämman. Styrelsen består av Jörgen Pramwall, Harald Lindström, Mats Håkansson, Bror Garcia Lantz och Per Brange. Till suppleanter valdes Titti Hansen och Agnetha Lindberg. Valberedningen fick fortsatt förtroende och består av Martin Olsson (sammankallande), Elisabeth Åhlin samt Marianne Thomsen. I övrigt beslutade stämman i enlighet med utsänd kallelse/dagordning. På det konstituerande styrelsemötet valdes undertecknad till ordförande.
 
Titti Hansen avtackades för ett mycket gott arbete, eftersom hon lämnar styrelsen som ordinarie ledamot. Stämmoordförande Marianne Thomsen tackades för väl genomfört uppdrag.

Från oss i styrelsen vill jag rikta ett stort tack för förtroendet att leda vår förening ytterligare ett år. Vi kommer alltid att arbeta för medlemmarnas bästa och att Brf Tenoren fortsätter vara ett attraktivt boende.
 
Per Brange
Ordförande Brf Tenoren

 

Föreningsstämman - ändring

Föreningsstämman flyttad till Entréhallen

Vi har en spridning av Coronaviruset i samhället som påverkar oss alla. Detta är en tuff tid som vi måste tas oss igenom och vi får verkligen hoppas att detta snart är över. Det är därför viktigt att vi följer de råd som våra myndigheter ger.

Vår föreningsstämma i Brf Tenoren brukar vara en välbesökt tillställning. I år har vi ca 20 anmälda deltagare och det känns inte heller lämpligt att erbjuda lite mat och dryck i samband med stämman. Vi kan därför inte vara på Café Live som planerat.

Styrelsen har därför beslutat att vi flyttar Föreningsstämman till vår entréhall med start klockan 18.00 den 15:e april. 

Styrelsen ambition är att genomföra stämman så snabbt och enkelt som möjligt. Vi kommer därför inte att erbjuda någon förtäring.
Eventuella frågor eller synpunkter kan som vanligt skickas till


Malmö den 30 mars 2020

Styrelsen för Brf Tenoren

 

Fönsterputsningen igen

Fönsterputsningen startar på måndag den 23 mars enligt det schema som har gjorts av Ultraputs. Glöm inte sätta dörren i serviceläge om ni inte är hemma.
 
Några medlemmar har uttryckt en tveksamhet att genomföra putsningen p.g.a. Coronaviruset. De medlemmar som inte vill få sin putsning gjord nu kan anmäla detta till Ultraputs eller sätta en lapp på dörren. Dessa medlemmar kommer att få en ny chans att få det gjort senare i vår.
 
Styrelsen för brf Tenoren

Angående fönsterputsningen

Vi har en inplanerad putsning av våra fönster med start i nästa vecka. Det har framkommit önskemål om att denna ska ställas in med anledning av Corona viruset.

Jag har varit i kontakt med Ultraputs och de arbetar som vanligt. Alla deras putsare är friska och skulle de inte vara det, så kan och ska de vara hemma.

Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att vi genomför fönsterputsningen som planerat. Vi tycker det är viktigt att vi medverkar till att samhället är igång i största möjliga utsträckning, men
de som inte vill ha sina fönster putsade kan antingen höra av sig till Ultraputs och avbeställa eller helt enkelt sätta en lapp på dörren.
 

Bästa hälsningar /

Per Brange

Ordf. brf Tenoren