Nyheter

Avtal

SBC
Vår förening har avtal med SBC avseende den ekonomiska och tekniska förvaltningen av vår förening. Den tekniska förvaltningen avser städning, vissa kontroller och "småfix" i fastigheten, skötsel av trädgård mm. Vi har under våren haft ett antal ärenden med SBC som flera medlemmar och styrelsen haft synpunkter på. Det har helt enkelt inte fungerat enligt vårt avtal. Styrelsen har därför beslutat att säga upp avtalet med SBC avseende den tekniska förvaltningen och vi kommer att göra en ny upphandling av dessa tjänster under hösten. SBC kommer att sköta den tekniska förvaltningen året ut.
 
Waynes coffee
Waynes coffee sa upp hyresavtalet för omförhandling vid årsskiftet. Vi har haft en dialog med dem under våren för att se om hur vi kan mötas på ett rimligt sätt. Resultatet har blivit att vi nu har kommit överens om ett nytt 3 års avtal för deras lokal. Det är bra för föreningen att vi har våra lokaler uthyrda, framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att undvika att ha en tom lokal (ser tråkigt ut...).
 
Önskas ytterligare information, kontakta Per Brange

Byte av låscylinder

Byte av låscylinder
 
Vi har en medlem som har fått sin låscylinder utbytt av misstag. Är det någon annan i föreningen som beställt och skulle ha fått sin låscylinder utbytt, uppskattar vi om ni kunde kontakta oss på .
 
Styrelsen för Brf Tenoren

Styrelse 2019

Föreningsstämman genomfördes den 15/4 av 53 närvarande medlemmar och följande ledamöter valdes till

STYRELSEN: Per Brange, Harald Lindström, Titti Hansen, Jörgen Pramwall, Mats Håkansson

SUPPLEANTER: Marcus Karlsson, Christina Falk Lang, Bror Garzia Lantz

VALBEREDNING: Martin Olsson, Elisabeth Åhlin, Marianne Thomsen