Nyheter

Vårens fönsterputsning

Tidsplan för fönsterputs av Brf Tenoren

  • Måndag 8 april: våning 19-16
  • Tisdag 9 april: våning 15-13
  • Onsdag 10 april: våning 12-10
  • Torsdag 11 april: våning 9-7
  • Fredag 12 april: våning 6-4
  • Måndag 15 april: våning 4-0

 

Hej kära Kunder!

Det är dags för vårens fönsterputsning på BRF Tenoren.

På våren ska byggnaden putsas 4-sidigt och då ingår även terrass-glas, men ej inglasning som är bekostad av lägenhetens ägare. De inglasningar som är platsbyggda pga. buller ingår precis som tidigare i vårt åtagande.

För att arbetet skall flyta så smidigt som möjligt behöver Ultraputs er hjälp med att sätta ytterdörren i serviceläge den dagen då er våning kommer att putsas.

Fönsterkarmarna måste vara rensade och ytan framför fri från möbler så att fönstren kan öppnas inåt i sin helhet.

I varje lägenhet finns en förankringspunkt i garderoben som måste vara lättåtkomlig och fri från möbler etc. den dag då putsning kommer ske.

För dem som vill beställa extra putsning av sin inglasning (412 kr efter RUT-avdrag) så beställs detta direkt genom Ultraputs. Kontakta Kiril Trenchevski, 0768-50 27 64 i detta ärende.

Om ni har frågor eller synpunkter så är ni välkomna att höra av er till Kiril på telefonnummer 076-850 27 64

 

Med vänlig hälsning

Ultarputs

Kiril Trenchevski

 

RÄTTELSE valberedningen

Tyvärr saknas en bokstav (s) i mailadressen till Martin - på INFORMATIONEN på tavlan i entrén samt utskick i postfack!

Den korrekta adressen är:

Vänligen // Valberedningen

Föreningsstämma 2019

BOKA DATUM!

Ordinarie föreningsstämma 2019 håll måndagen den 15 april kl:18.00.

Lokal: Svenska kyrkan, Fiskehamnsgatan 3 

Motion 2018 ang.cykelförråd

Motionen till föreningsstämman i april 2018 angående cykelförråd utomhus.
 
Till föreningsstämman i Brf Tenoren den 11 april 2018 hade det inlämnats en motion angående ett cykelförråd utomhus. Motionärerna beskriver våra väl kända problem med cykelförvaringen och kom med ett förslag på hur vi skulle kunna göra cykelparkeringen bättre. De skriver ".. På den inhägnade gården finns en träkonstruktion - vi kommer i fortsättningen kalla den för spaljé - som mycket lätt skulle kunna göras om till ett cykelförråd med plats för 15 cyklar...".
 
Styrelsen svar vara att motionen ska bifallas och att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att göra en cykelparkering i vår trädgård.
 
Styrelsen har undersökt möjligheterna att göra ett cykelförråd i vår trädgård i enlighet med motionen. Vi har haft diskussioner med Malmö Stad och även haft besök på plats av en av Malmö Stads stadsarkitekter. Det svar som vi har fått är att vi inte får ett bygglov för ett cykelförråd i vår trädgård. Styrelsen har tyvärr därför kommit till slutsatsen att vi kommer inte vidare i denna fråga om att göra ett cykelförråd i trädgården. 
 
 // Styrelsen 

Motioner

Inför ordinarie föreningsstämma, måndagen den 15 april, har alla medlemmar möjlighet att lämna in motioner.

Då dessa ska hanteras och bifogas kallelsen, måste de vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 20 februari.

Maila till: eller lägg i styrelsens postfack.