Nyheter

Nya kostnader för el och varmvatten

Styrelsen har gått igenom de faktiska kostnaderna som föreningen haft för el och fjärrvärme det senaste året. Tyvärr kan vi konstatera att priset på främst el har rusat iväg. Just nu ligger elkostnaden per kWh inkl. moms på ca 1,60 kr med vissa variationer under året. Detta ska jämföras med den avgift som vi debiterar alla medlemmar och lokalhyresgäster som för närvarande är 1,22 kr/kWh
 
Styrelsen har därför beslutat att höja kostnaden för elen med 0,38 kr/kWh till 1,60 kr/kWh. För varmvatten behövs också en höjning, från 65 kr/m3 till 67 kr/m3 (3,1 %), med hänvisning till att fjärrvärmekostnaden för 2018 ökat från 0,87 kr/kWh till 0,90 kr/kWh. De nya avgifterna för el och varmvatten kommer att gälla fr.o.m. december 2018. Detta innebär att de högre kostnaderna för el och varmvatten kommer på hyresavierna för april 2019.
 
// Styrelsen

Nyårsafton - bastun

Snart är 2018 slut.....smile

Då vill vi att så många som möjligt, ska kunna nyttja vår lounge och vår terrasser under nyårsafton och

därför är bastun inte möjlig att boka från kl.17.30.

// Styrelsen

Några rekommendationer

Vi har haft några händelser de senaste veckorna i huset och styrelsen vill därför informera om följande:
 
Brandlarm
Några brandlarm har satt igång och larma (starkt pipande ljud) av sig själv när lägenhetsinnehavaren inte har varit hemma. Det skapar oro bland grannarna och många undrar vad som står på. Det finns ingen s.k. huvudnyckel som gör det möjligt att gå in i en lägenhet utan ägarens medgivande. Styrelsen eller vår fastighetsförvaltare kan med andra ord inte göra något.
Vi vill därför föreslå att ni på respektive våningsplan byter telefonnummer med varandra. På så sätt kan ni ta kontakt med den lägenhetsinnehavare som det berör och få ett felande larm avstängt.
 
Hissarna
Hissarna har nu fått service efter att den högra varit avstängd ett dygn. Vid fel på hissen ska detta anmälas direkt till Kone via det telefonnummer som finns i hissen.
 
 
Vänligen // Styrelsen

Brf stadgar

Bättre sent än aldrig......

Våra nya stadgar finns nu att läsa under menyn Mitt boende/Regler/Stadgar.